GTV BUS dla biznesu

GTV BUS w obliczu zmiany cen paliw

Mercedes

Czynniki wpływające i prognozy na przyszłość. Ceny paliw w Polsce są tematem, który nieustannie budzi emocje i dyskusje. W ostatnich tygodniach obserwujemy zjawisko, które wydaje się być sprzeczne z globalnymi trendami – mimo rosnących cen ropy naftowej na światowych rynkach, ceny paliw w Polsce pozostają stosunkowo niskie. Co więcej, w niektórych przypadkach notuje się nawet ich spadki. Jak to możliwe i co możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości? Globalne trendy vs. Lokalna […]